انبارداری

شرکت باربری ظریف بار سعی کرده تا با استفاده از سالها تجربه بهترین و با کیفیت ترین خدمات انبارداری و حمل بار و بسته بندی وسایل آسودگی خاطر را برای مشتریان عزیز فراهم آورد. در جهت پیشبرد این اهداف کانتینرهای مخصوص نگهداری اثاثیه منزل، اداری و دیگر وسایل شما تحت ایده آل ترین شرایط فراهم آورده تا مشتریان به راحتی و با اطمینان خاطر وسایل خود را به صورت بلند مدت و کوتاه مدت در آنجا نگهداری کنند.